Arbeidskosten zijn de kosten van de productiefactor arbeid.

Arbeidskosten kunnen worden gerekend tot de

Door de arbeidskosten per tijdseenheid te vergelijken met de arbeidsproductiviteit vinden we de loonkosten per eenheid product.