Een arbeidsjaar is het aantal uren dat een voltijdwerker onder normale omstandigheden in een jaar werkt.

In de 50 jaar na de tweede wereldoorlog is de duur van een arbeidsjaar gedaald van meer dan 2400 uur naar ongeveer 1700 uur.

De werkgelegenheid en de werkloosheid worden uitgedrukt in zowel arbeidsjaren als in personen. Door het verschijnsel deeltijdwerkers zijn zowel de werkgelegenheids- als de werkloosheidscijfers in personen groter dan de betreffende cijfers in arbeidsjaren.