De arbeidsintensiteit is de hoeveelheid arbeid per eenheid kapitaal.

We onderscheiden:

Door diepte-investeringen wordt de productie kapitaalintensiever. Diepte-investeringen kunnen worden uitgelokt door hoge loonkosten per eenheid product. Omdat door diepte-investeringen de arbeidsproductiviteit stijgt¸ dalen de loonkosten per eenheid product. Breedte-investeringen hebben geen gevolg voor de verhouding arbeid/kapitaal.