De arbeidsinkomensquote is het totale arbeidsinkomen in bedrijven verdiend in een jaar gedeeld door de toegevoegde waarde in bedrijven.

In de regel gaat een hoge arbeidsinkomensquote samen met een geringe groei van de productie. Dit hangt onder meer samen met de omstandigheid dat bij een hoge arbeidsinkomensquote de restinkomensquote laag is. Een onderdeel hiervan zijn de winsten. Winsten bepalen in belangrijke mate de groei van de productie. Winstgevende bedrijven hebben immers de neiging de productie uit te breiden door meer te investeren.

Investeringen vormen enerzijds een onderdeel van de effectieve vraag en vergroten daarmee de vraag naar arbeid¸ anderzijds vergroten investeringen de productiecapaciteit en scheppen zij nieuwe arbeidsplaatsen. De aard van de investeringen (diepte- of breedte-investeringen) bepaalt in welke mate de werkgelegenheid toeneemt. Verliesgevende bedrijven beperken in de regel de productie.


Opbouw arbeidsinkomensquote