Het arbeidsinkomen wordt berekend voor een land als totaal en bestaat uit het looninkomen inclusief sociale premies¸ vermeerderd met het aan zelfstandigen toegerekende inkomen.

Het arbeidsinkomen speelt een rol bij de bepaling van de arbeidsinkomensquote: welk percentage van de toegevoegde waarde valt toe aan de productiefactor arbeid?

Het arbeidsinkomen moet niet worden verward met het looninkomen.