Arbeidsbemiddeling is de hulp van instellingen als het arbeidsbureau (de Arbeidsvoorziening) aan werklozen bij het zoeken naar een baan en aan werkgevers bij het vervullen van een vacature.

Door het organiseren van banenmarkten¸ het nauwkeurig bijhouden van aan- en afmeldingen van vacatures¸ door betere sollicitatieprocedures en een ruimere toepassing van het begrip passende arbeid wordt geprobeerd werklozen sneller aan een baan 'te helpen'.