Een appreciatie is een waardestijging van een valuta ten opzichte van een andere valuta¸ ten gevolge van veranderingen in vraag en/of aanbod.

Een appreciatie kan door veranderingen in de invoerwaarde en de uitvoerwaarde leiden tot een evenwichtiger lopende rekening van de betalingsbalans.


Koersveranderingen en lopende rekening

Zie ook depreciatie.