Ambtenarensalarissen vormen samen met de materiële overheidsconsumptie de overheidsconsumptie.

In deze opstelling bestaan ambtenarensalarissen uit het loon van ambtenaren en semi-ambtenaren (inclusief sociale premies die voor rekening van de overheid komen). Semi-ambtenaren zijn bijvoorbeeld werknemers in het onderwijs.

De waarde van de overheidsproductie wordt krachtens internationale afspraken gelijkgesteld aan de ambtenarensalarissen¸ omdat de toegevoegde waarde van de overheidsproductie niet kan wordt bepaald.


De collectieve uitgaven