Veel goederen en productiefactoren zijn alternatief aanwendbaar. Dat wil zeggen dat ze op verschillende manieren kunnen worden gebruikt.