Allocatie is de verdeling van de productiefactoren over de productiemogelijkheden.

Het gaat dan over de vraag welke soort goederen in welke hoeveelheden zal worden geproduceerd: consumptiegoederen of kapitaalgoederen? Vervolgens gaat het om de vraag welke productiefactoren zullen worden ingezet. Verder moet worden gekozen wíe er produceert: de particuliere sector of de overheid - denk aan de keuze tussen individuele goederen en collectieve goederen.