Algemene trekkingsrechten zijn rechten van leden van het IMF om gebruik te maken van hun quotum in het Fonds.

Door gebruik te maken van zijn algemene trekkingsrechten in het IMF ruilt een land tijdelijk haar eigen valuta tegen de gewenste buitenlandse valuta. Dergelijke transacties worden uitgevoerd om betalingsbalanstekorten te kunnen voldoen.