De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een verplichte verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom.

Op grond van deze wet krijgt iedereen vanaf de leeftijd van 65 jaar van overheidswege een (basis)pensioen. Voor velen geldt dat dit pensioen wordt aangevuld met een bedrijfspensioen.

De AOW behoort tot de volksverzekeringen. Samen met de werknemersverzekeringen (bijvoorbeeld de Werkloosheidswet en de Ziekenfondswet) en de sociale voorzieningen (zoals de Algemene Bijstandswet) vormen volksverzekeringen het Nederlandse stelsel van de sociale zekerheid.

De financiering van bedrijfspensioenen gebeurt op basis van het kapitaaldekkingsstelsel¸ d.w.z. dat de pensioenen bij elkaar worden gespaard. De financiering van de AOW gebeurt op basis van het omslagstelsel¸ d.w.z. dat de lopende uitkeringen worden betaald uit de premies van hetzelfde jaar.


Enkele sociale verzekeringswetten