De Algemene nabestaandenwet (Anw) voorziet in een uitkering aan de achterblijvende gezinsleden wanneer de kostwinner overlijdt.

De Anw is een volksverzekering. Samen met de werknemersverzekeringen (zoals de Werkloosheidswet) en de sociale voorzieningen (de Algemene Bijstandswet bijvoorbeeld) vormen de volksverzekeringen het Nederlandse stelsel van de sociale zekerheid.


Enkele sociale verzekeringswetten