De Algemene Kinderbijslagwet (AKW) heeft als doel een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan verzekerden die kinderen verzorgen en opvoeden.

Verzekerd is iedereen die rechtmatig in Nederland woont.

Het bedrag van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Omdat de kinderbijslag geheel uit de belastingen wordt betaald¸ rekenen we deze tot de sociale voorzieningen.

De kinderbijslag zorgt ervoor dat de koopkracht van gezinnen met kinderen groter wordt.

De kinderbijslag leidt tot inkomensnivellering omdat inkomen wordt overgeheveld van de belastingbetaler naar de verzorgers/opvoeders van kinderen. Deze laatste groep is uiteraard kleiner dan de eerste groep. Door deze overheveling wordt de primaire inkomensverdeling een enigszins gelijkmatiger secundaire inkomensverdeling.