De Algemene Bijstandswet (ABW) voorziet in een uitkering aan iedereen in Nederland die niet (of niet voldoende) in zijn levensonderhoud kan voorzien en ook geen beroep kan doen op een andere sociale wet of voorziening.

Behalve de Nederlander komt ook de vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft voor bijstand in aanmerking.

De hoogte van de bijstand is voor een echtpaar gelijk aan het netto-minimumloon; voor anderen geldt een lager bedrag.