Een afzetvergelijking of afzetfunctie is de wiskundige voorstelling van het verband tussen de afgezette hoeveelheid van een bepaald goed en de prijs ervan.

Wanneer p de prijs van een goed weergeeft en q de afgezette hoeveelheid¸ kan een afzetvergelijking de volgende gedaante hebben: p = aq + b.

(a en b zijn exogene variabelen).