Van (belasting)afwenteling is sprake¸ wanneer degene die een bepaalde belasting volgens de overheid zou moeten betalen¸ deze belasting (geheel of gedeeltelijk) aan een ander weet door te berekenen.

Voorbeeld

De overheid verhoogt de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting. Wanneer werknemers als gevolg daarvan hogere looneisen gaan stellen¸ betalen uiteindelijk hun werkgevers een deel van de belastingverhoging. Werkgevers proberen op hun beurt de hogere arbeidskosten te compenseren met het opvoeren van de arbeidsproductiviteit of door het verhogen van de prijzen.