Aftrekposten zijn bedragen waarmee het totale inkomen mag worden verminderd voordat de verschuldigde loon- en inkomstenbelasting wordt vastgesteld.

Voorbeelden van aftrekposten zijn: