De vraag naar goederen en diensten door gezinnen is bepalend voor de vraag van bedrijven en overheid naar productiefactoren. We zeggen daarom dat de vraag naar productiefactoren afgeleid is van de vraag naar goederen en diensten.