De activa zijn de bezittingen van een bedrijf.

De activa zijn de middelen die een bedrijf nodig heeft voor de productie.

Activa kunnen we verdelen in:
Een balans

Op de balans vinden we de activa aan de linker- of debetzijde.