Een actieve betalingsbalans is een betalingsbalans die een overschot vertoont.

We moeten onderscheid maken tussen een overschot op de gehele betalingsbalans en een overschot op de lopende rekening.

Een overschot op de gehele betalingsbalans betekent per saldo een toestroom (vergroting) van de officiële reserves. Een overschot op de lopende rekening kan worden gecompenseerd door tekorten op de andere deelrekeningen van de betalingsbalans waaronder de financiële rekening.