Accijnzen zijn belastingen die worden geheven over een beperkt aantal goederen.

Accijnzen behoren tot de groep van de kostprijsverhogende belastingen; het zijn ook indirecte belastingen. Goederen die door een accijns worden getroffen¸ zijn alcohol¸ tabak¸ suiker en benzine.

In tegenstelling tot de BTW wordt de accijns geheven als een vast bedrag per hoeveelheid.