Een abstracte markt is het geheel van vraag naar en aanbod van een bepaald goed¸ dienst of productiefactor.

Met het begrip abstracte markt geven we een samenhangend geheel van prijsbepalende factoren aan. In het spraakgebruik wordt 'markt' in abstracte zin gebruikt wanneer we bijvoorbeeld spreken over 'de huizenmarkt' of 'de arbeidsmarkt'.