De vraag is absoluut inelastisch wanneer een prijsverandering tot geen enkele verandering van de gevraagde hoeveelheid leidt.

We noemen de vraag in dit geval ook volkomen inelastisch.

De prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid is in dergelijke gevallen gelijk aan nul.

Soms wordt met absoluut inelastisch aangegeven dat de vraag of het aanbod van een bepaald goed volkomen inelastisch is.

Bij goederen met een volkomen inelastische vraag of aanbod leidt een prijsverlaging niet tot een verandering van de afzet.