Het aanvullingseffect is de positieve invloed die de situatie op de arbeidsmarkt heeft op het aanbod van arbeid.

De situatie op de arbeidsmarkt beïnvloedt het arbeidsaanbod.

Als er sprake is van grote werkloosheid (tijdens een recessie bijvoorbeeld) is de vraag naar arbeid groter dan het aanbod. Het is dan mogelijk dat het gezinsinkomen (doordat gezinsleden zonder werk zijn komen te zitten) zoveel daalt¸ dat meer gezinsleden zich op de arbeidsmarkt gaan aanbieden.

Het aanvullingseffect betekent dus een groter aanbod op de arbeidsmarkt en leidt zo tot een grotere geregistreerde werkloosheid dan wel tot een groter aantal werkzoekenden zonder baan.