Een aanvaardbare inkomensverdeling houdt in dat grote verschillen tussen het 'rijke' deel van de bevolking en het 'arme' deel moeten worden voorkomen.

Door loon- en inkomstenbelasting¸ sociale premies en inkomensoverdrachten wordt de primaire inkomensverdeling (de inkomensverdeling die ontstaat uit het bezit en de verkoop van productiefactoren) omgevormd tot een gelijkmatiger secundaire inkomensverdeling.

We hebben hier te maken met een van de doelstellingen van economische politiek.