Het aanmoedingseffect is de positieve invloed die de situatie op de gespannen arbeidsmarkt heeft op het aanbod van arbeid.

De situatie op de arbeidsmarkt beïnvloedt het arbeidsaanbod.

Als er sprake is van een gespannen arbeidsmarkt (de vraag naar arbeid is dan groter dan het aanbod) zijn werkgevers vaak gedwongen minder hoge eisen te stellen aan sollicitanten. Mensen die zich in andere situaties weinig kansrijk achten op een baan¸ zullen zich nu alsnog aanbieden.

Ook de hogere lonen die in geval van een gespannen arbeidsmarkt worden geboden¸ zullen toetreders tot de arbeidsmarkt aantrekken.

Het ontmoedigingseffect is het tegenovergestelde effect dat optreedt op een arbeidsmarkt waar werkeloosheid heerst.