De aandeelhouders bezitten gezamenlijk de eigendom van een naamloze vennootschap (NV) of besloten vennootschap (BV).

Een aandeelhouder is in het bezit van een of meer aandelen in een NV of een BV.

Als eigenaars hebben zij het eigen vermogen van de vennootschap ingebracht¸ hebben zij recht op (een deel van) de winst (dividend) en hebben zij inspraak bij de benoeming van de bestuurders van de vennootschap.

De aandeelhoudersvergadering is het hoogste orgaan van een NV of een BV.