Een aanbodvergelijking geeft het verband weer tussen de aangeboden hoeveelheid en de prijs van een goed.

De algemene gedaante van een aanbodvergelijking is:

qa = cp + d

Hierin is:

q de aangeboden hoeveelheid p de prijs c een exogene variabele d een exogene variabele

In de figuur is de grafiek van de aanbodvergelijking qa = 2p - 2 (de aanbodcurve of aanbodlijn) getekend.


De grafiek van een aanbodvergelijking