De prijsvorming van vreemde valuta's vindt plaats op valutamarkten. De omvang van de meeste valutamarkten maken deze bij uitstek geschikt als voorbeeld van de prijsvorming onder volkomen concurrentie of volledige mededinging.

Zolang centrale banken niet massaal interveniëren¸ is er geen marktpartij die zo groot is dat hij de koersvorming kan dicteren.


De prijsvorming van de dollar in Mexico