In macro-economische modellen geeft het aanbodblok gegevens over de productiecapaciteit.

Voorbeeld voor een gesloten economie zonder collectieve sector:

- de beroepsbevolking is 11 miljoen arbeidsjaren

- de arbeidsproductiviteit is € 50.000

- de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad is € 2.500 miljard

- de kapitaalcoëfficiënt is 5

- de marginale consumptiequote is 0¸80

- de autonome consumptie is € 70 miljard

- de autonome investeringen bedragen € 25 miljard.

Op basis van deze gegevens kunnen we het aanbodblok op de volgende manier algebraïsch weergeven:

maximale productie: Y* = K x 1/k Y* = € 2.500 mrd x 1/5 = € 500 mrd maximale werkgelegenheid: Av* = Y*/a Av* = € 500 mrd / € 50.000 mrd = 10 mln maximaal inkomen: Y = (Co + Co)/ (1 - c) Y = € 95 mrd / 0¸2 = € 475 mrd actuele werkgelegenheid: Av = Y/a Av = € 475 mrd / € 50.000 mrd = 9¸5 mln conjuncturele werkloosheid: Uc = Av* - Av Uc = 10 mln - 9¸5 mln = 0¸5 mln structurele werkloosheid: Us = Aa - Av * Us = 11 mln - 10 mln = 1 mln samenstelling werkloosheid: U = Uc + Us U = 0¸5 mln + 1 mln = 1¸5 mln

Betekenis van de symbolen:

Y* maximaal nationaal inkomen Y nationaal inkomen K kapitaalgoederenvoorraad k kapitaalcoëfficiënt Av* maximale werkgelegenheid a arbeidsproductiviteit Av werkgelegenheid Aa beroepsbevolking U totale werkloosheid Uc conjuncturele werkloosheid Us structurele werkloosheid