De arbeidsproductiviteit is de productie per werknemer per tijdseenheid.

Essentieel bij het begrip productiviteit is dat er verband wordt gelegd tussen 'resultaat en inspanning'. Bij het begrip arbeidsproductiviteit wordt er verband gelegd tussen de (waarde van de) productie en de hoeveelheid arbeid die daarvoor nodig is. We kunnen de laatste daarbij uitdrukken in aantal werknemers. Omdat het aantal arbeidsuren waaruit een arbeidsjaar bestaat van tijd tot tijd en van land tot land verschilt¸ wordt er vaak de voorkeur aan gegeven de arbeidsproductiviteit per uur vast te stellen.

De arbeidsproductiviteit kan worden uitgedrukt in de hoeveelheid goederen die per werknemer per tijdseenheid (bijvoorbeeld een jaar) wordt voortgebracht¸ maar ook in de waarde van de goederen.

De arbeidsproductiviteit berekenen we met de formule:

arbeidsproductiviteit = totale productie/aantal arbeidsuren.