De arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid.

Het aanbod op de arbeidsmarkt komt van de beroepsbevolking. Dit zijn de werkenden en degenen die werkloos zijn.

De vraag is afkomstig van de bedrijven en van de overheid. Deze vraag is gelijk aan de werkgelegenheid en is opgebouwd uit het aantal bezette banen en het aantal vacatures.

De vraag op de arbeidsmarkt noemen we een afgeleide vraag¸ omdat deze vraag bepaald wordt door de vraag van gezinnen naar de goederen die bedrijven en overheid leveren.


De arbeidsmarkt