Een aandeel is de deelname in het eigen vermogen van een naamloze vennootschap (NV) of een besloten vennootschap (BV).

In het spraakgebruik wordt met 'aandeel' vaak het 'aandeelbewijs' bedoeld.

Om mede-eigenaar te zijn van een NV of een BV is het bezit van aandeelbewijzen niet noodzakelijk. Sommige NV's houden een aandeelhoudersregister bij en verstrekken geen aandeelbewijzen; BV's zijn verplicht een aandeelhoudersregister bij te houden. Zij mogen geen aandeelbewijzen verstrekken.