De aanbodzijde van het economisch proces omvat alle economische grootheden die bepalend zijn voor de maximale productie in een bepaalde periode.

De aanbodzijde van de economie of de economische structuur omvat onder meer: de grootte en kwaliteit van de beroepsbevolking¸ de aanwezige kapitaalgoederen en de beschikbare voorraden grondstoffen.

Wanneer de economische structuur verbetert¸ wil dat zeggen dat het betreffende land meer mogelijkheden heeft om goederen tegen concurrerende prijzen op de markt te brengen. De verbetering van de economische structuur wordt vooral bepaald door de technische ontwikkeling¸ zoals die blijkt uit de installatie en toepassing van nieuwe kapitaalgoederen.