Een aanbodcurve of aanbodlijn is de grafiek van een aanbodvergelijking.

In de figuur is de grafiek van de aanbodvergelijking qa = 2p - 2 getekend.

In deze vergelijking is:

qa de aangeboden hoeveelheid

p de prijs.

Let erop dat het in de economie gebruikelijk is de aangeboden hoeveelheid (qa) op de horizontale as en de prijs (p) op de verticale weer te geven.


De grafiek van een aanbodvergelijking