Het aanbod bestaat uit de hoeveelheden goederen¸ diensten of productiefactoren die aanbieders in de nabije toekomst tegen verschillende prijzen willen verkopen.