Aanbieders
Aanbod
Aanbodblok
Aanbodcurve
Aanbodcurve¸ valuta's
Aanbodvergelijking
Aanbodzijde
Aandeelhouders
Aandelen
Aanmoedigingseffect
Aanvaardbare inkomensverdeling
Aanvullingseffect
Absoluut inelastisch
Abstracte markt
Accijnzen
Actieve betalingsbalans
Activa
Afgeleide vraag
Afschrijvingen
Aftrekposten
Afwenteling
Afzet
Afzetvergelijking
Algemeen verbindend verklaren
Algemene banken
Algemene bijstandswet
Algemene kinderbijslagwet
Algemene nabestaandenwet
Algemene ouderdomswet
Algemene trekkingsrechten
Algemene wet bijzondere ziektekosten
Allocatie
Allocatiefunctie
Alternatief aanwendbaar
Ambtenarensalarissen
Anticyclisch begrotingsbeleid
Anticyclische begrotingspolitiek
Antidumpingsargument
Antidumpingscode
Appreciatie
Arbeid
Arbeidsbemiddeling
Arbeidscoëfficiënt
Arbeidsinkomen
Arbeidsinkomensquote
Arbeidsintensiteit
Arbeidsjaar
Arbeidskosten
Arbeidsmarkt
Arbeidsovereenkomst
Arbeidsproductiviteit
Arbeidsschaarste
Arbeidstijd
Arbeidstijdverkorting
Arbeidsverdeling
Arbeidsvoorziening
Armoedegrens
Autarkie
Automatisering
Autonome bestedingen
Autonome consumptie